Het orkest:

 

Al meer dan 60 jaar een begrip

Harmonieorkest Eendracht is ontstaan uit een fusie van twee Asser orkesten, en opgericht op 2 oktober 1956. Het orkest treedt zittend op in concertvorm. Jaarlijks presenteren we een aantal vaste concerten: op Koningsdag, het Kerstconcert in Vanboeijen en de muzikale opluistering van de kerstmarkt in de binnenstad van Assen.

Bij ons staan plezier in musiceren en gezelligheid voorop!

Harmonieorkest Eendracht repeteert wekelijks op dinsdagavond van 19.30-21.30 uur in Podium Zuidhaege in Assen. De pauze is van 20.30 tot 20.45 uur.

Belangstelling? Kom luisteren en kijken op een dinsdagavond in Podium Zuidhaege in Assen, of neem contact op met ons.Het ontstaan van Harmonieorkest Eendracht

Tijdens de bezetting werd er bij muziekverenigingen in Assen niet of nauwelijks gerepeteerd. Met de instrumenten die er nog waren probeerde men na de oorlog de draad weer op te pakken. Dat proces verliep moeizaam.
De christelijke fanfare ‘Oranje’ ging haar eigen gang. De komst van de TV was mogelijk een oorzaak voor het lage ledenaantal van ‘De Asser Harmonie’ en ‘Voorwaarts’ .

Een samenvoeging van ‘De Asser Harmonie’ en ‘Voorwaarts’ leek een optie voor een goed functionerende muziekvereniging. Aanvankelijk stond de rode kleur van ‘Voorwaarts’ een fusie in de weg, maar na langdurig overleg bleek het muzikale belang toch doorslaggevend.

Tijdens de vergadering van 2 oktober 1956 is de fusie van beide muziekverenigingen officieel vastgelegd. De naam van het orkest werd:
Harmonieorkest Eendracht

 

Het begin
Harmonieorkest Eendracht begon met 52 leden en stond muzikaal onder leiding van Wietse Weistra. Weistra was cornettist en later onderkapelmeester bij de Johan Willem Friso Kapel, de latere Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (KMKJWF).

In het beginjaar wilde Eendracht op hoger niveau musiceren. Er werd zwaar gerepeteerd voor een concours in Zuidlaren. De deelname aan de mars wedstrijd leverde een derde prijs op. Volgens de toenmalige secretaris Franken ‘was een gooi naar de afdeling ‘Uitmuntendheid’ te hoog gegrepen’.

In die tijd was er bij het publiek weinig interesse voor concerten, daarom zag Eendracht af van een concertuitvoering. De secretaris van Eendracht meldde dat de JWF Kapel ook last had van dat probleem.

Jaarlijkse optredens vonden plaats op 30 april, tijdens de TT week en bij de intocht van Sinterklaas. Op het Lodewijk Napoleonplein in Assen-Oost stond een muziekkoepel waarin elk jaar een concert werd gegeven. Daarbij was altijd een politieman aanwezig die er op toe zag dat het publiek tijdens het spelen niet heen en weer liep en zich rustig gedroeg.
Eendracht krabbelde zonder al te veel spectaculaire gebeurtenissen voort.

Vooruitgang
Jan Braxhoofden begon als muzikant in ‘Voorwaarts’ en speelde na de fusie door bij Eendracht. Na enige tijd kwam hij in het bestuur. Ook de bekende kapper Jaap Stienstra kreeg een bestuursfunctie. De Asser ‘Stienstraband’ is naar hem genoemd. Jan en Jaap kwamen regelmatig met nieuwe ideeën en stelden veranderingen voor.
In 1965 werd dirigent van den Nieuwenhof opgevolgd door Lucas Bouwman, een muzikant van de JWF-kapel die zich ontpopte als een meer dan verdienstelijk dirigent. Door de verhuizing van de toenmalige secretaris zijn er waarschijnlijk verslagen zoek geraakt. Maar het lijkt erop dat Eendracht vanaf die tijd vooruitgang boekte. Er kwam een aantal jongeren bij.
In 1969 gaf Eendracht een zeer geslaagd concert in het Concerthuis (nu theater ‘De Nieuwe Kolk’). De Drentse en Asser Courant schreef o.a. ‘het was hartverwarmend om een jongen van zes turven hoog op een alt te horen spelen……en nog goed ook.’ Die jongeman was Adrie Braxhoofden.

Dipje
Rond 1970 nam het aantal muzikanten af. Manus Bodenstaff vond dat onverteerbaar en zette op eigen initiatief een advertentie in de krant, met de bedoeling leden te werven. Manus was de vader van Janny Warners, zij heeft jarenlang alle bladmuziek van Eendracht beheert en papieren bladmuziek gedigitaliseerd. Dit is in november 2022 overgenomen door Ardi de Vrught en Viola Bekman.

Teamwork
Vanaf dat moment gebeurde er van alles. In 1971 werd Ed Klein-Hulze (bassist bij de JWF-Kapel) dirigent. Door de inzet van Manus Bodenstaff, Jan Braxhoofden, Theo Kools en Anton Lubben kwam er repetitieruimte en subsidie. Dit geweldige team zette zich niet alleen in om de vereniging gezond te houden. Ter voorbereiding op de toekomst organiseerden ze een blokfluitgroep, die wekelijks les kreeg. Deze jeugdige blokfluiters zorgden ervoor dat ook enkele ouders zich met de gang van zaken ging bemoeien.